Urząd Stanu Cywilnego Załuski

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Załuski 09-142, woj. mazowieckie
Załuski 67
tel.: 23 66 19 013 wew. 102
http://www.zaluski.pl
ugzaluski@bip.org.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Załuski
Urząd Stanu Cywilnego w mazowieckiej Gminie Załuski zlokalizowany jest pod adresem Załuski 67. Nupturienci mają w obowiązku osobiście zgłosić zamiar wstąpienia w związek małżeński i dostarczyć dokumenty (dowody osobiste do okazania), akty urodzenia, akty potwierdzające aktualny stan cywilny. W urzędzie, wraz z kierownikiem USC sporządzane jest pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Kierownik potrzebuje także informacji o zmianie nazwiska oraz personaliów wybranych świadków. Nupturienci mogą złożyć wniosek o ślub cywilny poza Urzędem Stanu Cywilnego, w miejscu bezpiecznym i godnym państwowej ceremonii. Bardzo popularne są śluby w salach weselnych, czy plenerach, taka usługa podlega urzędowej opłacie 1000 zł. Ceremonia trwa około 30 minut, polega na złożeniu oświadczenia i podpisu pod aktem małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 733

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top