Urząd Stanu Cywilnego Halinów

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Halinów 05-074, woj. mazowieckie
ul. Spółdzielcza 1
tel.: 22-7836020 w.111
http://www.halinow.pl
halinow@halinow.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Halinów
W związek małżeński wstąpić mogą osoby pełnoletnie, nie będące w pokrewieństwie oraz w stanie zależności. Wyjątek dotyczy kobiet po 16 roku życia, które otrzymają odpowiednią zgodę sądu rodzinnego. Do urzędu stawić należy się osobiście z ważnymi dowodami osobistymi. Wizyta ta wypadać powinna nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż miesiąc i jeden dzień przed planowaną datą ślubu. Jeśli urząd znajduje się poza miejscem zamieszkania, pamiętać trzeba również o odpisach aktów urodzenia. Na miejscu ustala się datę oraz lokalizację ceremonii oraz nazwisko, jakie para przyjmie po ślubie. Możliwa jest również uroczystość plenerowa. Wówczas złożyć musimy odpowiedni wniosek oraz uiścić wymaganą opłatę. Na zakończenie urzędnik spisuje zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które następnie podaje narzeczonym do podpisania. Ceremonia trwa kilkanaście minut. Następnie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wręcza nowożeńcom akt zawarcia małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 651

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top