Urząd Stanu Cywilnego Legionowo

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Legionowo 05-120, woj. mazowieckie
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41
tel.: 22-7664021
http://www.legionowo.pl
usc@um.legionowo.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Legionowo
Jeśli planowany ślub ma odbyć się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Legnicy, warto złożyć najpotrzebniejsze dokumnety odpowiednio wcześnie. Mowa o dowodach tożsamości obojga przyszłych małżonków oraz skróconych aktów urodzenia.Na ich podstawie pracownik urzędu orzeknie, czy nie istnieją żadne przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli takie nie zaistnieją, kolejnym i ostatnim dniem wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie uroczysta ceremonia. Wówczas Państwo Młodzi powinni zajawić się nieco wcześniej, by przy obecności wybranych świadków złożyć ostatnie podpisy. Będą do tej czynności potrzebne dowody osobiste wspomnianych osób. Kolejnym krokiem jest złożenie przysięgi przez Parę Młodą oraz oficjalne wręczenie aktu ślubu, potwierdzjącego pełnoprawne zawarcie związku małżeńśkiego.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 1752

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top