Urząd Stanu Cywilnego Warka

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Warka 05-660, woj. mazowieckie
Pl. Stefana Czarnieckiego 1
tel.: 48-6651236
http://www.warka.pl/
usc@warka.org.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Warka
Organizując ślub cywilny w Warce, województwo mazowieckie, narzeczeni mogą być pewni, że będzie miał on wspaniałą scenerię. Tamtejszy Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w zabytkowym Ratuszu, wybudowanym w XIX wieku, w stylu klasycystycznym i zlokalizowanym na Placu Stefana Czarnieckiego 1. Formalności przed zawarciem związku małżeńskiego można załatwiać już na 6 miesięcy przed planowanym dniem ślubu i nie później jak miesiąc przed nim. Do obowiązków nupturientów należy złożenie zapewnienia, że nie istnieją przeszkody prawne do zawarcia małżeństwa, dokonanie opłaty skarbowej 84 zł za wydanie aktu ślubu oraz wskazanie dwóch świadków. Ślub cywilny polega na złożeniu zgodnych oświadczeń przed urzędnikiem państwowym i świadkami oraz podpisaniu aktu małżeństwa. W dniu ceremonii od uczestników wymagane są ważne dowody osobiste.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 1052

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top