Urząd Stanu Cywilnego Olszanka

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Olszanka 08-207, woj. mazowieckie
Olszanka 37A
tel.: 83-3575123
http://www.olszanka.gminarp.pl
uscolszanka@interia.eu
Urząd Stanu Cywilnego - Olszanka
Całość spraw związanych ze ślubem cywilnym w Gminie Olszanka woj. mazowieckie załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Olszance 37A. Ślub należy zgłosić na miesiąc przed planowaną datą, w wyjątkowych sytuacjach kierownik USC, na wniosek stron, może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu. Do kierownika urzędu należy zgłosić się z dowodem tożsamości, odpisem aktu urodzenia, potwierdzeniem stanu cywilnego (jeśli byliście już w związku małżeńskim) oraz potwierdzeniem dokonania opłat skarbowych. Następnym krokiem jest ceremonia ślubu, która trwa ok 30 minut. Dopełnieniem formalności jest złożenie podpisu pod aktem małżeństwa. Podpis składają także świadkowie i kierownik USC. Małżonkowie otrzymują bezpłatnie jeden odpis dokumentu.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 559

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top