Urząd Stanu Cywilnego Boguty-Pianki

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Boguty-Pianki 07-325, woj. mazowieckie
ul. Al. Papieża Jana Pawła II 45
tel.: 862 777 088
http://www.gmina-boguty-pianki.pl
ugbogut@wp.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Boguty-Pianki
Miesiąc przed planowanym terminem uroczystości zapraszamy na pierwsze spotkanie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Skrócenie tego okresu może zaistnieć tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Podczas rozmowy z pracownikiem USC należy przedłożyć dokumenty tożsamości, gdyż m.in. na ich podstawie wydaje on zgodę na zawarcie związku małżeńskiego. Po ustaleniu dokładnej pory zaślubin, młodzi mogą w spokoju i bez obawy o formalności przygotowywać się do wymarzonej ceremonii. W jej dniu prosimy młodą parę oraz świadków o przybycie z kilkunastominutowym wyprzedzeniem. Niezbędne będzie okazanie dokumentów potwierdzających tożsamość, by możliwym było podpisanie protokołów małżeńskich. Po zaprzysiężeniu nowożeńcy otrzymają odpis aktu ślubu. W przypadku chęci ślubowania w plenerze informujemy, że wiąże się to z dodatkową opłatą skarbową, a zgodę musi wydać kierownik danego USC.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 797

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top