Urząd Stanu Cywilnego Czerwonka Włościańska

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Czerwonka Włościańska 06-232, woj. mazowieckie
ościańska 38
tel.: 29-7179505 w.46
http://www.czerwonka.pl
urzadgminy@czerwonka.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Czerwonka Włościańska
Ślub cywilny w Polsce mogą zawrzeć tylko osoby dorosłe. Jeżeli kobieta ma ukończone 16 lat, sąd może wyrazić zgodę na wyjście za mąż. Cały etap przedślubnych formalności załatwiany jest podczas jednej wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie narzeczeni muszą udać się osobiście z dowodami tożsamości. Po sprawdzeniu danych i krótkiej rozmowie, urzędnik wydaje zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Wtedy nic już nie stoi na przeszkodzie by ustalić datę ślubu, podać dane osobowe świadków i zadeklarować się odnośnie zmiany nazwiska. Nie można zapomnieć o uiszczeniu opłaty skarbowej, za sporządzenie aktu małżeństwa. Ceremonia odbywa się w obecności świadków i zaproszonych gości. Przed rozpoczęciem para i świadkowie uzupełniają ostatnie protokoły, dlatego muszą pojawić się dużo wcześniej. Po zgodnym złożeniu przysięgi, urzędnik ogłasza zawarcie małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 696

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top