Ślub konkordatowy

  Ślub konkordatowy

  Zawarcie ślubu kościelnego i cywilnego poza romantyczną częścią wiąże się także z wieloma formalnościami. Na szczęście od 1998 roku, od podpisania umowy między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską możliwe jest połączenie wyznaniowej i prawnej części zawarcia sakramentu małżeństwa. Jak wygląda ślub konkordatowy i jakie dokumenty są niezbędne aby go otrzymać?

  Ślub kościelny a ślub konkordatowy

  Pokolenie waszych rodziców i dziadków na pewno zawierało jeszcze oddzielnie ślub kościelny i cywilny. Dziś bez problemu można uniknąć zbędnych formalności, zakupu drugiej sukienki i obiadu dla rodziny i zorganizować ślub konkordatowy. Wiele osób myli obie formy zawarcia sakramentu małżeństwa i stosuje błędne nazewnictwo. Ślub konkordatowy od kościelnego różni się tym, że oprócz zawarcia sakramentu zgodnie z zasadami wiary jest także aktem prawnym. Podczas ślubu konkordatowego, zazwyczaj przed lub po ceremonii nowożeńcy i świadkowie podpisują zaświadczenie o zawarciu ślubu, które parafia dostarcza do urzędu stanu cywilnego. Świadkami mogą być osoby pełnoletnie. Co ciekawe nie jest wymagane aby były to osoby wierzące i wyznawcy kościoła, w którym udzielany jest sakrament. Dokument w trzech egzemplarzach jest podpisywany również przez kapłana. Ślub kościelny jest natomiast zawierany w wypadkach gdy para wcześniej wzięła ślub cywilny i według polskiego prawa jest już małżeństwem.

  Ślub konkordatowy – dokumenty i formalności

  Ślub konkordatowy można zawrzeć nie tylko w kościele rzymskokatolickim. Taką możliwość mają również wierni innych związków wyznaniowych i kościołów: Kościoła grekokatolickiego, Kościoła neounickiego, Katolickiego Kościoła ormiańskiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko Reformowanego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Polskokatolickiego oraz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

  Małżeństwo może zostać zawarte przez osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia. W sytuacjach wyjątkowych może zostać udzielona zgoda na obniżenie tego wieku do 16 lat, jednak tylko dla kobiet. Ślub konkordatowy powinien się odbyć w parafii jednej z osób przystępujących do sakramentu. Jeśli narzeczeni chcą wziąć ślub w innym kościele niż ten w miejscu ich stałego lub tymczasowego zamieszkania muszą postarać się o zgodę podając przyczynę swojej decyzji.

  Zawierając ślub konkordatowy w kościele katolickim musicie dostarczyć do parafii szereg dokumentów. Pierwszą wizytę w kancelarii parafialnej najlepiej zaplanować na rok, minimalnie 6 miesięcy przed ślubem. Wtedy ustalicie datę ceremonii i uzyskacie wykaz wszystkich dokumentów, które należy dostarczyć. Mniej więcej 2-3 miesiące przed ślubem w parafii należy spisać protokół przedślubny. Wtedy potrzebne będą:

  - dowody osobiste

  - świadectwa chrztu świętego, które należy odebrać z parafii, w której przyjmowało się sakrament

  - świadectwa bierzmowania obojga narzeczonych

  - świadectwo z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzające uczestnictwo w lekcjach religii

  - zaświadczenie o odbyciu kursu przedmałżeńskiego oraz wizycie w poradni życia rodzinnego

  - imiona i adresy świadków

  Po spisaniu protokołu musicie każde w swojej parafii poprosić o wygłoszenie zapowiedzi. Zaświadczenie o odczytanych zapowiedziach musicie przedłożyć w parafii, w której bierzecie ślub ok. tygodnia przed uroczystością. Wtedy należy też dostarczyć zaświadczenie o przystąpieniu do spowiedzi oraz dokument z urzędu stanu cywilnego - zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Aby uzyskać zaświadczenie należy wspólnie udać się do urzędu stanu cywilnego. Potrzebne wam będą:

  - dowody osobiste

  - odpisy aktów urodzenia

  - informacja jakie nazwiska przyjmiecie po ślubie i jakie nazwisko będą nosić wasze dzieci

  - w przypadku śmierci poprzedniego współmałżonka akt jego zgonu

  - w przypadku obywateli innych krajów zaświadczenie o możliwości zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego

  - w przypadku osoby rozwiedzionej odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

  Ile kosztuje ślub kościelny i konkordatowy

  Niestety nie tylko organizacja przyjęcia weselnego i zakup ślubnych kreacji wiąże się z kosztami. Chociaż w wielu parafiach funkcjonuje zasada, że za udzielenie sakramentu małżeństwa płaci się „co łaska”, są opłaty, które będziecie musieli ponieść.

  - sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł

  - odpis skrócony aktu urodzenia – 22 zł za jeden odpis

  - odbycie nauk przedmałżeńskich – w większości parafii jest bezpłatne, jednak nauki weekendowe to koszt ok. 150-200 zł

  - wygłoszenie zapowiedzi – ok. 50 zł

  - ofiara za udzielenie ślubu – 200-1000 zł. W niektórych parafiach funkcjonuje zasada „co łaska”, a niektóre posiadają oficjalny cennik

  - opłata za oprawę muzyczną dla organisty – 100-200 zł

  - dekoracja kościoła – 200-1000 zł. Warto dowiedzieć się czy jeszcze jakaś para bierze ślub w tym dniu co wy. Będziecie mogli wtedy podzielić się kosztami.

  Poza opłatami obligatoryjnymi warto pamiętać także o dodatkowej oprawie, np. skrzypku, wokalistce czy kapeli góralskiej. Podczas ceremonii potrzebne będą również obrączki. Do kosztów ślubu należy też doliczyć suknię ślubną, garnitur pana młodego, bukiet i kwiaty do butonierki oraz wynajem samochodu, którym pojedziecie do ślubu.

  Przebieg ślubu konkordatowego

  Najważniejszymi momentami podczas ślubu konkordatowego jest podpisanie aktu małżeństwa oraz liturgia sakramentu. Część formalna w zależności od parafii odbywa się na początku lub na końcu mszy świętej. Sakrament małżeństwa jest natomiast udzielany po wygłoszonym przez kapłana kazaniu. Młoda para odpowiada najpierw na zadane przez księdza pytania:

  Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?

  Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i zlej doli, aż do końca życia?

  Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

  Po udzieleniu odpowiedzi i podaniu sobie prawych dłoni składa przysięgę: Ja (imię wybranki/wybranka), biorę Ciebie, (imię wybranki/wybranka), za żonę/męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.

  W tym momencie kapłan potwierdza zawarcie sakramentu i prosi nowożeńców o nałożenie sobie obrączek. Mąż i żona zakładają je wzajemnie wypowiadając formułę:

  (Imię wybranki/wybranka), przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

  Ślub w kościele – jak go zaplanować krok po kroku?

  Małżeństwo w kościele katolickim wiąże się z pewnymi formalnościami. Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego jest taka sama jak w przypadku ślubu świeckiego. Dodatkowe sprawy związane z obrządkiem religijnym mają związek z zapowiedziami, naukami przedmałżeńskimi i nie tylko.

  Wizytacje u księdza w kościele

  Po zaręczynach młoda para planuje swój ślub i udaje się do kościoła na pierwsze spotkanie z księdzem. Taka rozmowa w zależności od księdza ma związek z zadawaniem osobistych pytań. Dobrze jest wiedzieć jakie pytania mogą zostać zadane i jak się do nich przygotować.

  Wybór Kościoła w Głogowie

  W Głogowie jest wiele pięknych kościołów. Dużo par decyduje się na śluby w nich. Poniżej przedstawiamy kilka najciekawszych. Samo miasto posiada także swój własny urok, który doskonale sprawdzi się podczas takiego szczególnego dnia.

  Kościoły w Olsztynie

  Ślub kościelny w jednym z olsztyńskich kościołów może być bardzo ciekawym wydarzeniem. Wielu parom spodoba się tutejszy charakter miasta oraz same obiekty sakralne. Najlepiej wcześniej jest rozeznać się w tutejszych kościołach i dowiedzieć jakie najbliższe terminy są wolne na zawarcie związku małżeńskiego pod ich dachem.

  Kościół, w którym wypowiecie przysięgę

  Wybór kościoła jest bardzo ważny. To właśnie w tym miejscu zostanie wypowiedziana przysięga na całe życie. W Lublinie można skorzystać z bardzo ciekawych obiektów. Wcześniejsze rozeznanie się w temacie pozwoli na zaplanowanie wszystkich szczegółów.

  Niezbędne ślubne formalności

  Bez względu na to czy zawiera się ślub konkordatowy czy cywilny, to potrzeba zmierzyć się z pewnymi formalnościami, które potrzeba zrealizować. Dzisiaj ułatwieniem jest ślub konkordatowy, gdyż pary zawierające sakrament małżeństwa nie muszą oddzielnie robić tego samego w Urzędzie Stanu Cywilnego.

  Formalności przedślubne w Łodzi

  Pewne wymogi muszą być spełnione, by zawrzeć ślub. Potrzeba być pełnoletnim. W przypadku ślubu konkordatowego potrzebne jest spełnienie także różnych formalności związanych ze sprawami religijnymi. Dotyczy to przede wszystkim nauk przedślubnych orz posiadania sakramentów związanych z danym obrządkiem.

  Różnice pomiędzy ślubami

  Młoda para może zdecydować się na ślub cywilny, który odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wszyscy, którzy są bardziej religijni mogą skorzystać z opcji ślubu kościelnego, który dzisiaj jest ślubem konkordatowym. Kiedyś takie osoby musiały mieć dwa rodzaje ślubów.

  Ślub poza swoją parafią

  Tradycyjnie ślub powinien się odbyć w parafii, do której uczęszcza panna młoda. Ten zwyczaj coraz częściej nie jest podtrzymywany. Często pan młody i panna młoda decydują się na ślub w innej parafii, niż ich macierzysta. Białystok posiada dużo ładnych kościołów, które można wybrać na taką ceremonię.

  Ślub kościelny z partnerem innego wyznania lub ateistą

  W miłości nie liczy się wiek, narodowość czy wyznanie. Polacy odkąd mają większą możliwość podróży po całym świecie spotykają się z tą kwestią coraz częściej. Pomimo iż taki ślub wywołuje różne opinie, to wcale nie musi być problematyczny. Wszystko zależy od podejścia.

  Ślub konkordatowy wielkim ułatwieniem dla młodych par

  Od 1998 roku w Polsce pary młode mogą zawierać ślub konkordatowy. Jest to wielkie ułatwienie, gdyż nie potrzeba już oddzielnie przystępować do ślubu cywilnego i kościelnego. Kancelaria parafialna umożliwia załatwienie wszystkich formalności z tym związanych.

  Organizacja ślubu kościelnego we Wrocławiu

  We Wrocławiu wiele par młodych decyduje się na ślub kościelny. Taki ślub posiada ciekawy klimat, który często jest pożądany przez pary. Przysięga wypowiedziana przed Bogiem w takim miejscu jest bardzo wyniosła.

  Przedślubne, kościelne formalności.

  Toruń to miasto, w którym znajduje się sporo pięknych i zabytkowych kościołów. Wiele par młodych chętnie wybiera te świątynie. Jakie formalności związane ze ślubem kościelnym czekają pary młode chcące wejść w kościelny związek małżeński?

  Ślub kościelny i formalności z nim związane

  Zawarcie małżeństwa w kościele katolickim pomimo iż obowiązuje konkordat wymaga także udania się do Urzędu Stanu Cywilnego. Tam trzeba przedstawić pewne dokumentu oraz uiścić opłatę. Poniżej przedstawiamy jak to wygląda w praktyce.
  Top