Urząd Stanu Cywilnego Mirów Stary

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Mirów Stary 26-503, woj. mazowieckie
Mirów Stary 27
tel.: 486283889
http://www.mirow.pl
urzad@mirow.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Mirów Stary
Planując ceremonię zaślubin w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mirowie Starym, należy pamiętać o spotkaniu z kierownikiem USC, które musi odbyć się co najmniej trzydzieści jeden dni przed planowaną datą ślubu. Na spotkaniu ustalone zostaną przyszłe nazwiska żony oraz dzieci, sprawdzone zostaną Państwa dane oraz ustalona zostanie data oraz godzina ceremonii. Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości lub paszport. Konieczny będzie również skrócony akt urodzenia oraz dowód wniesienia opłaty za wydanie aktu ślubu po ceremonii. W dniu ślubu zarówno Młoda Para jak również świadkowie, powinni się pojawić odpowiednio wcześnie wraz z dowodami osobistymi. Przed złożeniem przysięgi złożą Państwo ostatnie podpisy w dokumentacji. Po zakończeniu ślubu zostanie przygotowany akt ślubu, który można odebrać po upływie około dwóch tygodni.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 620

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top