Urząd Stanu Cywilnego Staroźreby

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Staroźreby 09-440, woj. mazowieckie
ul Płocka 18
tel.: 24 261 70 64
http://www.starozreby.pl
usc@starozreby.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Staroźreby
Urząd Stanu Cywilnego w Staroźrebach przy ul. Płockiej 18 odpowiada za wszystkie sprawy związane z urodzeniami, stanem cywilnym obywateli, w tym za rejestrację małżeństw. Zgłoszenie kierownikowi USC zamiaru wstąpienia w związek małżeński powinno nastąpić przynajmniej miesiąc i jeden dzień przed planowanym dniem ceremonii, poprzez złożenie pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Narzeczeni zobowiązani są także do dokonania opłaty za akt małżeństwa (84 zł). Podczas spotkania z urzędnikiem ustalane jest miejsce ceremonii (możliwy jest ślub poza urzędem) oraz sporządzany protokół, w którym należy zawrzeć informacje o świadkach i przyszłym nazwisku. Ślub cywilny trwa około pół godziny i polega na złożeniu wspólnego oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz podpisaniu aktu małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 754

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top