Urząd Stanu Cywilnego Słupno

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Słupno 09-472, woj. mazowieckie
ul Miszewska 8A
tel.: 24 267 95 70
http://www.slupno.eu
ug@slupno.eu
Urząd Stanu Cywilnego - Słupno
Ślub cywilny może odbyć się najwcześniej 31 dni po dokonaniu zgłoszenia chęci zawarcia małżeństwa. Jeśli jedno z przyszłych małżonków jest spoza granic Polski, wystarczy dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z kraju z którego pochodzi narzeczona/narzeczony o możliwości wzięcia ślubu zgodnego z tamtejszym prawem, a także odpis aktu urodzenia. Jeśli dokumenty są z innym języku, należy je przetłumaczyć na własny koszt. Jeśli narzeczona/narzeczony była/był wcześniej w związku małżeńskim, wymagany będzie odpis aktu małżeństwa stwierdzającego jego formalne zakończenie. Taki sam wymóg obowiązuje obywateli Polski. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Słupnie, na ulicy Miszewskiej 8A.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 894

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top