Urząd Stanu Cywilnego Kotuń

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Kotuń 08-130, woj. mazowieckie
ul. Siedlecka 56C
tel.: 256 414 383
http://www.kotun.pl
ug@kotun.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Kotuń
W Urzędzie Stanu Cywilnego musicie pojawić się wspólnie przynajmniej na miesiąc przed planowanym ślubem. Na miejscu Waszym głównym zadaniem będzie uzyskanie zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Co może stanąć Wam na drodze do ślubu? Może to być pokrewieństwo w prostej linii. stosunek przysposobienia, a także pozostawanie w innym związku małżeńskim. Nie weźmiecie również ślubu, jeśli jesteście ubezwłasnowolnieni. Na miejscu musicie się wylegitymować dowodem tożsamości, a także skróconym aktem urodzenia, jeśli Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w innym miejscu niż miasto Waszego urodzenia. Dodatkowe zaświadczenie powinni ze sobą zabrać również rozwodnicy i osoby, które straciły swojego małżonka. Kiedy urzędnik ustali, że wszystko jest w porządku wyda Wam zaświadczenie, a Wy będziecie musieli wnieść opłatę skarbową.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 645

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top