Urząd Stanu Cywilnego Krasnosielc

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Krasnosielc 06-212, woj. mazowieckie
ul.Rynek 40
tel.: 29-7140046
http://www.gminakrasnosielc.pl
ugkrasnosielc@post.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Krasnosielc
Zawrzeć związek małżeński można w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. Można też wziąć ślub w innym miejscu niż lokal Urzędu. Musi ono jednak spełniać pewne kryteria, aby uroczystość zachowała oficjalną formę. Jeżeli młodzi wyznaczyli datę ślubu, zgłaszają się do wybranego Urzędu osobiście z dokumentami tożsamości. Ślub może się odbyć najwcześniej 31 dni po złożeniu dokumentacji, chyba że istnieją inne okoliczności pozwalające na skrócenie tego terminu. Urzędnik zadaje pytania, sporządza dokumentację i stwierdza brak przeszkód do zawarcia tego małżeństwa. Wówczas też podawane są nazwiska świadków, którzy muszą być pełnoletni. Pozostałe protokoły uzupełniane są w dniu ślubu przed samą ceremonią. Po uroczystości nowożeńcy otrzymują oficjalne potwierdzenie w postaci aktu zawarcia małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 626

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top