Urząd Stanu Cywilnego Jabłonna

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Jabłonna 05-110, woj. mazowieckie
ul. Modlińska 152
tel.: 22-7677334
http://www.jablonna.pl/
urząd@jablonna.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Jabłonna
Wizyta ta odbywa się w celu ustalenia daty oraz miejsca ślubu, a także poświadczenia okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, do których należą: powinowactwo, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, choroba psychiczna i niepełnoletność. Wyjątkiem są kobiety po 16 roku życia, które otrzymają zgodę sądu rodzinnego. Jedynym dokumentem, jakiego będziecie potrzebować są dowody osobiste. Jeżeli wybrany urząd nie znajduje się jednak w Waszym miejscu zamieszkania, potrzebne będą też skrócone akty urodzenia. Dodatkowych zaświadczeń potrzebować będą również rozwodnicy, wdowcy i cudzoziemcy. Narzeczeni zdecydowani na ślub plenerowy będą proszeni o złożenie odpowiedniego wniosku i uiszczenie wyższej opłaty skarbowej. Wszyscy bez wyjątku podać będą musieli także nazwisko, jakie nosić będą po ślubie i jakie przyjmie ich potomstwo. Ceremonia odbywa się wyznaczonego dnia w określonym wcześniej miejscu. Ślubu udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, a na sali, oprócz pary młodej, znajdują się świadkowie i zaproszeni goście. Po zakończeniu uroczystości, nowożeńcy otrzymują akt zawarcia małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 1134

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top