Urząd Stanu Cywilnego Józefów

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Józefów 05-420, woj. mazowieckie
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
tel.: 22 779 00 00
http://www.jozefow.pl
um@jozefow.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Józefów
Pierwsze ustalenie w Urzędzie Stanu Cywilnego powinny odbyć się nie później niż miesiąc i jeden dzień, a nie wcześniej niż trzy miesiące przed ślubem, Trzeba zabrać ze sobą skrócone odpisy aktów urodzenia, dowody tożsamości. Istotne jest również posiadanie zaświadczenia, dotyczącego braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Do zawarcia związku małżeńskiego mogą przystąpić osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia. Jest to również możliwe u kobiet po szesnastym roku życia, które uzyskają specjalną zgodę sądu. W urzędzie ustalane jest miejsce ślubu, data oraz nazwiska, których będą używać małżonkowie. Kolejny krok to wyznaczenie świadków. Powinny być to osoby pełnoletnie uczestniczące w wydarzeniu. Para młoda, jeśli to możliwe, jest proszona o stawienie się ze świadkami na pół godziny przed rozpoczęciem ceremonii, w celu potwierdzenia danych osobowych i zatwierdzenia pewnych ustaleń.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 788

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top