Urząd Stanu Cywilnego Dzierzgowo

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Dzierzgowo 06-520, woj. mazowieckie
ul. Tadeusza Kościuszki 1
tel.: 23-6533156
http://www.dzierzgowo.pl
ewid.ludn@dzierzgowo.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Dzierzgowo
Pary zainteresowane wzięciem ślubu cywilnego muszą udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, który mieści się przy ul. Kościuszki 1. Okazują urzędnikowi dowody tożsamości i rozpoczyna się procedura. Urzędnik weryfikuje dane na podstawie aktów urodzenia oraz wydaje zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Kolejną czynnością jest ustalenie daty ślubu, nie wcześniej niż miesiąc po uzyskaniu zaświadczenia. Kwestią, którą warto przedyskutować wcześniej jest zmiana nazwiska, o co urzędnik będzie pytał podczas wizyty. Pozostaje zatem jeszcze wniesienie opłaty skarbowej i wyczekiwanie dnia ślubu, w którym nowożeńcy i świadkowie kilkanaście minut przed uroczystością uzupełniają dokumenty okazując wcześniej dowody. Co ceremonii ślubu otrzymują akt zawarcia małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 779

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top