Urząd Stanu Cywilnego Dębe Wielkie

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Dębe Wielkie 05-311, woj. mazowieckie
ul. Strażacka 3
tel.: 25-756-47-32
http://www.debewielkie.pl
usc@debewielkie.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Dębe Wielkie
Ślub cywilny można wziąć w dowolnym Urzędzie w Polsce, nie ma obowiązku rejonizacji. Można również złożyć wniosek o inne miejsce tej ceremonii, wtedy kierownik USC po zapoznaniu się, czy jest to miejsce godne tej uroczystości i bezpieczne dla wszystkich, wyraża pozytywną decyzję. Po złożeniu zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i spisaniu danych personalnych można ustalić datę ślubu. Jednak nie może ona nastąpić wcześniej niż 31 dni od daty zgłoszenia. Należy pamiętać aby mieć ze sobą dokumenty potwierdzające tożsamość podczas składania wniosku jak również w dniu ślubu. Przed zawarciem związku małżeńskiego młodzi wraz ze świadkami powinni się stawić w Urzędzie kilkanaście minut wcześniej, aby uzupełnić dokumenty oraz podpisać protokół. Odpis aktu małżeństwa młodzi otrzymują już w dniu ślubu.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 964

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top