Urząd Stanu Cywilnego Gzy

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Gzy 06-126, woj. mazowieckie
Gzy 9
tel.: 23 691 31 22 23 691 31 67
http://www.gminagzy.pl
usc@gminagzy.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Gzy
Aby mieć pewność, że wybrana przez nas data nie będzie zarezerwowana przez inną parę, warto wybrać się do urzędu odpowiednio wcześnie. Pamiętajmy, że najpopularniejszymi miesiącami są czerwiec, sierpień i wrzesień. Na wizytę zabrać należy dowody osobiste oraz dowód opłaty skarbowej, jeżeli udało nam się ją wcześniej uiścić. Jeżeli nie, możemy zrobić to na miejscu w urzędowej kasie. Na spotkaniu z urzędnikiem ustala się datę oraz miejsce ceremonii. W przypadku tej plenerowej składa się stosowny wniosek i uiszcza dodatkową opłatę. Jeżeli planujemy wziąć ślub w urzędzie poza miejscem zamieszkania, przedłożyć musimy również odpisy aktów urodzenia. Końcowym etapem jest podpisanie zaświadczenia spisanego przez urzędnika. Dokument ten potwierdza brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Ślubu udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. W ceremonii biorą udział: para młoda, świadkowie i zaproszeni goście. Po zakończeniu uroczystości nowożeńcy otrzymują akt zawarcia małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 816

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top