Urząd Stanu Cywilnego Jastrząb

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Jastrząb 26-502, woj. mazowieckie
Pl. Niepodległości 5
tel.: 48-6284875
http://www.jastrzab.gmina.waw.pl
usc@jastrzab.com.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Jastrząb
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego odbywa się z zachowaniem formy uroczystej, formalnej. Nie musi się ono jednak odbywać w gmachu urzędu. Istnieje możliwość organizacji ślubu w innym miejscu, gdy zostanie utrzymana uroczysta stylistyka. Tę sprawę, jak również termin wydarzenia i inne formalności, należy załatwić w urzędzie nie później niż na 31 dni przed terminem wydarzenia. Narzeczeni powinni stawić się w urzędzie z dokumentami tożsamości, skróconymi odpisami aktu urodzenia. Prosimy przygotować również inne potrzebne dokumenty w przypadku, gdy jedna z osób nie posiada obywatelstwa polskiego. Prosimy również o zabranie dowodów osobistych przez osoby wybrane na świadków wydarzenia. Narzeczeni są proszeni o przybycie w dniu zawarcia związku małżeńskiego na wyznaczone miejsce co najmniej trzydzieści minut przed ustaloną uprzednio godziną. Wówczas można uniknąć wszelkich przesunięć czasowych.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 635

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top