Urząd Stanu Cywilnego Jaktorów

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Jaktorów 96-313, woj. mazowieckie
ul. Warszawska 33
tel.: 46-8564026
http://www.jaktorow.pl
usc@jaktorow.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Jaktorów
Na wizytę z urzędnikiem umówić powinniśmy się nie później niż 31 dni i nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną ceremonią. Na miejscu poproszeni zostaniemy o przedłożenie dowodów osobistych, a w przypadku spotkania w urzędzie spoza miejsca zamieszkania o odpisy aktów urodzenia. Dodatkowe zaświadczenia wymagane będą od rozwodników, cudzoziemców, wdowców i kobiet między 16 a 18 rokiem życia. Podczas rozmowy z urzędnikiem ustala się datę i miejsce ceremonii. Jeśli ma być ona plenerowa, potrzebny będzie stosowny wniosek oraz dodatkowa opłata skarbowa. Podajemy również nazwisko, które jako małżeństwo nosić będziemy po ślubie. Na koniec podpisujemy zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Co do nich należy? Ubezwłasnowolnienie, niepełnoletniość, choroba psychiczna, przysposobienie i spokrewnienie. W dniu ślubu proszeni jesteśmy o wcześniejsze stawienie się na miejscu ceremonii wraz z osobami wybranymi na świadków. Po przedłożeniu dowodów osobistych i spisaniu protokołu, ślubu udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 1156

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top