Urząd Stanu Cywilnego Zabrodzie

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Zabrodzie 07-230, woj. mazowieckie
ul. Wł. St. Reymonta 51
tel.: 29-7571228
http://www.zabrodzie.pl
urzad@zabrodzie.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Zabrodzie
W Zabrodziu, niewielkiej mazowieckiej gminie, Urząd Stanu Cywilnego zlokalizowany jest na ul. Wł. St. Reymonta 51. Narzeczeni zgłaszając swój zamiar wstąpienia w związek małżeński muszą na piśmie oświadczyć, że nie istnieją przeszkody uniemożliwiające im tę procedurę. Dodatkowo osoby po rozwodzie lub śmierci poprzedniego małżonka powinny dołączyć do dokumentów akty potwierdzające obecny stan cywilny. Od nupturientów wymagane będą też akty urodzenia i dowody tożsamości. Koszty związane ze ślubem cywilnym dotyczą opłat za wydane dokumenty (np. za akt małżeństwa - 84 zł), dodatkową opłatą obłożony jest ślub cywilny, który odbywa się poza USC i wymaga od kierownika przeprowadzenia ceremonii w plenerze lub wynajętej sali. Obowiązkiem pary jest też wskazanie dwóch świadków, których obecność wymagana jest tylko w dniu ślubu.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 671

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top