Urząd Stanu Cywilnego Lesznowola

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Lesznowola 05-506, woj. mazowieckie
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
tel.: 22-7089122
http://www.lesznowola.pl
gmina@lesznowola.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Lesznowola
Ślub cywilny może zostać udzielony w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, bez względu na miejsce zamieszkania narzeczonych. Wystarczy przedłożyć wymagane dokumenty w odpowiednim czasie. By tego dokonać, najlepiej zgłosić się do Urzędu we własnym imieniu, wraz z aktualnymi dowodami osobistymi lub innymi dokumentami potwierdzjącymi tożsamość narzeczonych. Ważne jest również okazanie skróconych aktów urodzenia, niezbędnych w celu uzupełnienia podstawowych dokumentów. W przypadku konieczności dostarczenia dodatkowych zaświadczeń (pozwolenie na ślub w przypadku niepełnoletności lub ubezwłasnowolnienia, akt zgodu lub orzeczenie sądu o rozwodzie w celu wykluczenia trwającego małżeństwa, dokument potwierdzający brak sprzeczności przepisów), należy zrobić to naj najszybciej. Po uiszczeniu opłaty, zostanie wyznaczona data ślubu.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 724

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top