Urząd Stanu Cywilnego Czerwin

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Czerwin 07-407, woj. mazowieckie
Pl. Tysiąclecia 1
tel.: 29/7614593
http://www.czerwin.pl
gmina@czerwin.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Czerwin
Na wniosek zainteresowanych osób ślub cywilny może się odbyć w plenerze. Z tej opcji w ostatnich latach korzysta coraz więcej osób. Wcześniej jednak należy złożyć stosowny wniosek do USC i uzyskać zgodę kierownika. Co ważne, miejsce to musi spełniać wymogi bezpieczeństwa. Bez względu na miejsce ceremonii, każda para musi uzyskać zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Dokument ten sporządzany jest na miejscu przez urzędnika. Potem zostaje już tylko zarezerwowanie terminu ślubu, podanie danych personalnych świadków, ustalenie nazwiska po ślubie i uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie aktu zawarcia małżeństwa, który para otrzymuje w dniu ślubu. Formuła ceremonii jest dość prosta, a całość trwa zaledwie 15 minut. Kierownik Urzędu wygłasza przedmowę, narzeczeni składają przysięgę małżeńską i na znak zawartego małżeństwa nakładają sobie obrączki.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 809

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top