Urząd Stanu Cywilnego Jadów

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Jadów 05-280, woj. mazowieckie
ul. Jana Pawła II 17
tel.: 25 675 40 44
http://www.jadow.az.pl
jadow@o2.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Jadów
Najważniejsza jest w tym wypadku wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego, którą odbyć powinniście nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż 31 dni od planowanej daty ślubu. Podczas spotkania z urzędnikiem ustala się dzień oraz miejsce ślubu i podaje, jakie nazwisko przyjmą narzeczeni po złożeniu przysięgi i jakie nadadzą swoim dzieciom. Jeżeli wybrany urząd znajduje się poza miejscem Waszego zamieszkania, jesteście również zobowiązani do przedłożenia skróconych aktów urodzenia. Dodatkowych zaświadczeń potrzebują jedynie rozwodnicy, wdowcy, cudzoziemcy i kobiety przed 18 rokiem życia. Po uzyskaniu wszystkich informacji urzędnik spisuje dokument stwierdzający brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Należą do nich niepełnoletność, spokrewnienie, przysposobienie, choroba psychiczna i ubezwłasnowolnienie. Ceremonia odbywa się w wyznaczonym dniu. Para proszona jest o wcześniejsze przybycie i spisanie protokołu. To samo tyczy się świadków. Ślubu udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 888

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top