Urząd Stanu Cywilnego Kuczbork-Osada

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Kuczbork-Osada 09-310, woj. mazowieckie
ama Mickiewicza 7A
tel.: 023 657 62 59 wew.22
http://www.ugkuczbork.pl
ugkuczbork@poczta.wp.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Kuczbork-Osada
Osoby, które wyrażają chęć zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego, powinny złożyć kilka dokumentów. Z pewnością potrzebne będą dowody osobiste oraz skrócone akty urodzenia obojga przyszłych małżonków. Należy także złożyć wniosek w sprawie ustalenia daty ceremonii, najpóźniej miesiąc przed planowanym wydarzeniem. Jeśli na podstawie tych dokumentów, urzędnik zdecyduje, że nie istnieją jakiekolwiek przeciwskazania do zawarcia związku małżeńśkiego, zostanie ustalony termin złożenia przysięgi małżeńskiej. Narzeczeni powinni także uregulować opłatę cywilną i okazać jej pokwitowanie. W dniu ślubu Państwo Młodzi oraz śiadkowie złożą uroczyste podpisy, w oparciu o dane znajdujące się w dokumentach tożsamości. Po złożeniu przysięgi małżeńskiej, uroczyście zostanie wręczony akt ślubu.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 619

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top