Urząd Stanu Cywilnego Wodynie

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Wodynie 08-117, woj. mazowieckie
ul. Siedlecka 43
tel.: 25-6312658
http://www.wodynie.eu
usc@wodynie.eu
Urząd Stanu Cywilnego - Wodynie
Urząd Stanu Cywilnego Gminy Wodynie odpowiada za wszystkie kwestie związane z zawarciem małżeństwa, mieści się on na ulicy Siedleckiej 43. Data, godzina i miejsce ślubu muszą zostać uzgodnione z kierownikiem USC. Szczególnie jeśli ceremonia planowana jest w innym miejscu niż sala ślubów. W powyższej sytuacji urzędnik ocenia, czy wybrana lokalizacja spełnia warunki bezpieczeństwa i jest godna uroczystości, wymagana jest też opłata 1000 zł. Dokumenty potrzebne do organizacji ślubu cywilnego to: odpisy aktów urodzenia, dowody osobiste i dodatkowe akty potwierdzające aktualny stan cywilny (wymagane od rozwodników, cudzoziemców oraz wdowców). Obowiązkowym kosztem jest 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa. Dokument ten jest uroczyście podpisywany podczas ceremonii i wydawany nowożeńcom.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 705

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top