Urząd Stanu Cywilnego Jednorożec

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Jednorożec 06-323, woj. mazowieckie
ul. Odrodzenia 14
tel.: 29 751-83-92
http://www.jednorozec.pl
gmina@jednorozec.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Jednorożec
Istnieje miejsce, które jest dla Was szczególne? To właśnie tam chcielibyście wstąpić w związek małżeński w obecności świadków, rodziców oraz gości? Możecie zorganizować ślub cywilny w plenerze za zgodą urzędników. Należy zgłosić taką chęć podczas wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wizytę w tym miejscu trzeba odbyć najpóźniej jeden miesiąc i jeden mieć przed planowaną ceremonią. Polecamy jednak o wcześniejsze przybycie jeśli to możliwe. Wówczas ustalona zostanie data ślubu. Wtedy powinny być dostarczone dokumenty takie jak: dowody tożsamości, odpisy aktów urodzenia oraz pisemne zaświadczenie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie związku małżeńskiego. Wówczas uiszczamy także ustaloną opłat. Najeden tydzień przed wydarzeniem należy zgłosić nazwiska osób pełnoletnich, które staną się świadkami ślubu.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 771

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top