Urząd Stanu Cywilnego Raciąż

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Raciąż 09-140, woj. mazowieckie
Plac Adama Mickiewicza 17
tel.: 23 679 11 63
http://www.miastoraciaz.pl
sekretariat@miastoraciaz.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Raciąż
Brak rejonizacji pozwala też narzeczonym wybrać dowolny Urząd Stanu Cywilnego w całej Polsce. Urząd w Raciążu położony jest przy Placu Adama Mickiewicza 17. Narzeczeni mogą pobrać się w sali urzędu, która jest do tego celu odpowiednio zaaranżowana, albo skorzystać z nowego prawa do ślubu poza USC. Dla porównania, uroczystość organizowana w urzędzie jest darmowa, natomiast ślub w plenerze niesie za sobą koszt 1000 zł, plus ewentualne koszty dekoracji, wynajmu. W obu przypadkach narzeczeni muszą pokryć koszt sporządzenia aktu małżeństwa (84 zł). Aby formalnie można było zawrzeć małżeństwo niezbędne jest złożenie kompletu dokumentów w postaci oświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa, dowodów osobistych oraz aktów urodzenia. Ślub cywilny może zostać udzielony po miesiącu od zgłoszenia, chyba że kierownik zadecyduje inaczej uwzględniając wyjątkowe okoliczności.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 865

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top