Urząd Stanu Cywilnego Wiśniew

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Wiśniew 08-112, woj. mazowieckie
ul. Siedlecka 13
tel.: 25 641 73 17 wew. 107
http://www.wisniew.pl
usc@wisniew.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Wiśniew
Urząd Stanu Cywilnego w Gminie Wiśniew, woj. mazowieckie , mieści się na ulicy Siedleckiej 13. Sprawne załatwienie urzędowych obowiązków wymaga od narzeczonych osobistego zgłoszenia się do kierownika urzędu, z którym ustalane są wszystkie kwestie związane ze ślubem. Muszą oni podczas załatwiania sprawy mieć ze sobą ważne dowody osobiste i akty urodzenia,a w przypadku osób, które były już w związku małżeńskim, akt ślubu z właściwą adnotacją o rozwodzie lub zgonie małzonka. W urzędzie dokonuje się też opłat skarbowych (84 zł za akt małżeństwa, 39 zł przyspieszenie ślubu). Kierowniki USC musi wyrazić zgodę na dodatkową oprawę ślubu i jego organizację poza budynkiem urzędu (ceremonia podlega opłacie 1000 zł). Małżeństwo zostaje zawarte po złożeniu zgodnego oświadczenia i podpisania aktu. Podpis składają też dwaj świadkowie.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 887

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top