Urząd Stanu Cywilnego Mordy

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Mordy 08-140, woj. mazowieckie
ul. Kilińskiego 9
tel.: 25 6415-421
http://www.mordy.pl
ug_mordy@pro.onet.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Mordy
Prawo regulujący zawarcie związku małżeńskiego opisane zostało w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583 z późn. zm.). Przygotowania do ślubu w urzędzie stanu cywilnego w Mordach rozpoczyna się od zawiadomienia kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o chęci wstąpienia w związek małżeński. Ślub może się odbyć po upływie miesiąca od dokonania tej formalności. ( W wyjątkowych sytuacjach, kierownik może przyspieszyć datę) . W trakcie tego spotkania wypełniane są niezbędne dokumenty, oświadczenia dotyczące naszych danych oraz danych świadków, a także podejmowane są decyzje dotyczące zmiany nazwiska oraz nazwiska dzieci. Bardzo ważne jest, by w trakcie wizyty mieć ze sobą niezbędne dokumenty dowód osobisty lub paszport, skrócony akt urodzenia, dokumenty poświadczające nasz aktualny stan cywilny jeśli jesteśmy po rozwodzie lub jesteśmy wdową/wdowcem. Należy także liczyć się z koniecznością wniesienia opłat skarbowych. Za sporządzenie aktu małżeństwa opłata w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mordach wynosi 84 zł. Jeśli młodzi decydują się na ślub cywilny poza urzędem (prawo od niedawna daje taką możliwość), powinni dokonać dodatkowej opłaty w wysokości 1000 zł. Wybierając miejsce na ślub cywilny w plenerze pamiętajcie o tym, że musi ono spełniać warunek bezpieczeństwa uczestników oraz zachować uroczystą formę ceremonii. Wszystkie formalności oraz pomoc w realizacji tego ważnego wydarzenia uzyskać można w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mordach ul. Kilińskiego 9, p. I, pokój nr 13

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 765

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top