Urząd Stanu Cywilnego Grudusk

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Grudusk 06-460, woj. mazowieckie
ul. Ciechanowska 54
tel.: 23-6715012 wew. 14
http://www.grudusk.com
gmina@grudusk.com
Urząd Stanu Cywilnego - Grudusk
Do ślubu przystąpić mogą osoby pełnoletnie, nie będące ze sobą spokrewnione i nie pozostające w stanie zależności ani w innych związkach małżeńskich. Wizyta w urzędzie powinna odbyć się nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 31 dni przed planowaną datą uroczystości. Narzeczeni powinni stawić się w urzędzie z ważnymi dowodami osobistymi lub paszportami, z dowodem opłaty skarbowej, a także, w przypadku urzędu, znajdującego się poza miejscem urodzenia, ze skróconymi aktami urodzenia. Jeśli para zdecyduje się na ślub plenerowy, powinna złożyć odpowiedni wniosek i uiścić stosowną opłatę. Na miejscu podpisywane jest również zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W dniu ślubu narzeczeni i świadkowie pamiętać powinni o zabraniu dowodów osobistych i stawieniu się w urzędzie przynajmniej 20 minut przed rozpoczęciem ceremonii.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 644

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa mazowieckiego
Top