Urząd Stanu Cywilnego Złoczew

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Złoczew 98-270, woj. łódzkie
ul. Szkolna 16
tel.: 43 820 22 70
http://www.zloczew.pl
gmina@zloczew.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Złoczew
Zniesienie rejonizacji umożliwiło narzeczonym swobodny wybór miejsca zawarcia związku małżeńskiego, dlatego ślub w Złoczewie na ul. Szkolnej 16 mogą zawrzeć nie tylko mieszkańcy tej gminy. Narzeczeni muszą osobiście zgłosić zamiar wstąpienia w związek małżeński i złożyć zapewnienie o braku przeszkód. Trzeba też dostarczyć dokumenty: dowód osobisty, odpisy aktów urodzenia, akt poprzedniego małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub ustaniu małżeństwa. Na narzeczonych nałożony jest obowiązek opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa, koszt wynosi 84 zł. Dodatkowym kosztem jest organizacja ślubu cywilnego poza budynkiem USC, poza opłaceniem oprawy i aranżacji wybranej scenerii, młodzi muszą uiścić urzędową opłatę wynoszącą 1000 zł. Wybrana lokalizacja musi zostać zaakceptowana przez władze USC.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 455

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top