Urząd Stanu Cywilnego Aleksandrów

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Aleksandrów 26-337, woj. łódzkie
Aleksandrów 39 B
tel.: 44 756 00 16
http://www.gmina-aleksandrow.pl/
ug@aleksandrow.net.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Aleksandrów
Ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Aleksandrowie mogą zawrzeć mieszkańcy gminy oraz osoby pochodzące spoza jej terenu, ponieważ w Polsce pod tym względem nie obowiązuje rejonizacja. Uroczystość może odbyć się zarówno w budynku urzędu, jak i poza nim. W tym drugim przypadku konieczne jest złożenie specjalnego wniosku oraz otrzymanie decyzji Kierownika USC, który swoją zgodę na ślub poza urzędem uzależnia od oceny miejsca pod kątem wymogów formalnych. Ślub cywilny może być zawarty po upływie co najmniej 1 miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Ustalenie tego terminu wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie przyszłych małżonków, którzy podczas wizyty powinni posiadać przy sobie ważne dokumenty tożsamości, odpisy skrócone aktu urodzenia oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Osoby chcące zawrzeć ślub konkordatowy powinny także zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (po zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa) nie wcześniej jednak niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 456

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top