Urząd Stanu Cywilnego Gorzkowice

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Gorzkowice 97-350, woj. łódzkie
ul.Szkolna 3
tel.: 44 681 80 06 wew. 21
http://www.gorzkowice.pl
gmina@gorzkowice.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Gorzkowice
W świetle obowiązującego w Polsce prawa, związek małżeński mogą zawrzeć osoby pełnoletnie, które nie są ze sobą spokrewnione, spowinowacone ani w stosunku przysposobienia. Dopuszczalnym wyjątkiem są kobiety, które ukończyły 16 lat - by wziąć ślub muszą otrzymać zgodę sądu rodzinnego. W zależności od sytuacji narzeczonych, należy w Urzędzie okazać stosowne dokumenty. Zwykle wystarczy dowód tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu. Wdowcy, rozwodnicy i cudzoziemcy muszą postarać się o dodatkowe zaświadczenia. Wizytę w USC należy zaplanować nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 31 dni przed wybraną datą ceremonii. W trakcie spotkania z urzędnikiem ustalone zostaną data i miejsce ślubu, dane świadków oraz nazwisko przyszłych małżonków. Spisywane jest także zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego, które narzeczeni są zobligowani podpisać. Obowiązkową opłatę skarbową możemy zapłacić w kasie Urzędu, jak również przelewem bankowym.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 542

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top