Urząd Stanu Cywilnego Lipce Reymontowskie

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Lipce Reymontowskie 96-127, woj. łódzkie
ul. Reymonta 24
tel.: 46 831 61 97 wew. 25
http://www.lipcereymontowskie.pl
sekretariat@lipcereymontowskie.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Lipce Reymontowskie
Jeśli narzeczeni zdecydują się na ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gminie Lipce Reymontowskie, podobnie jak w innych tego typu instutacjach, nalezy złozyć zawiadomienie około miesiąc przed planowaną ceremonią. Będą do tego potrzebne niezbędne dokumenty takie jak dowody tożsamości oraz skrócone aky urodzenia obojga małżonków. Jeśli nie pojawią się formalne przeciwskazania, Urzędnik wyznacza oficjalną datę i godzinę zaślubin, jest to czas w którym po raz drugi należy pojawić się W Urzędzie. W tym uroczystym dniu, narzeczeni powinni w towarzystwie świadków zjawić się wcześniej by okazać dowody osobiste i wypełnić ostatnie dokumenty. Następnie zostanie złożona przysięga małżeńśka, której ważność będzie potwierdzona uroczystym wręczeniem aktu ślubu. Od tego momentu, w świetle prawa zostają Państwo mężem i żoną.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 609

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top