Urząd Stanu Cywilnego Kowiesy

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Kowiesy 96-111, woj. łódzkie
Kowiesy 85
tel.: 46 831 70 81
http://www.kowiesy.pl
usc@kowiesy.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Kowiesy
Ślub cywilny zawarty przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i w obecności dwóch pełnoletnich świadków jest uznany przez wszystkie organy administracji publicznej. Aby uroczystość mogła nastąpić, narzeczeni muszą udać się do Urzędu Stanu Cywilnego z dowodami tożsamości w celu sporządzenia dokumentacji i uzyskania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających wstąpienie w związek małżeński. Potem zostaje już rezerwacja terminu ślubu, który może nastąpić najwcześniej miesiąc później, podanie danych świadków i ustalenie zmiany nazwiska. Od narzeczonych wymaga się jeszcze dokonania opłaty skarbowej. Ceremonia ślubu wygląda następująco: kierownik wygłasza przemowę, para składa przysięgę i wymienia się obrączkami, a następnie świadkowie, nowożeńcy i kierownik podpisują akt zawarcia małżeństwa, którego odpis para uzyskuje po ślubie.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 506

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top