Urząd Stanu Cywilnego Rusiec

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Rusiec 97-438, woj. łódzkie
ul.Wieluńska 35
tel.: 43 676 60 44
http://www.rusiec.pl
gmina@rusiec.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Rusiec
Kiedy narzeczeni zdecydowani są, aby złożyć sobie przysięgę małżeńską przede wszystkim powinni udać się do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35, w celu ustalenia terminu ceremonii i dopełnienia administracyjnych spraw. Powinni mieć przy sobie dowód osobisty oraz odpis skróconego aktu urodzenia. Zobowiązani są także do przedstawienia kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzenia wpłaty 84 złotych za sporządzenie aktu małżeństwa. Podczas uroczystości kierownik USC poucza nupturientów o ich prawach i obowiązkach oraz przyjmuje złożone przez nich przysięgi. Potwierdzeniem zawartego związku małżeńskiego jest akt małżeństwa podpisany przez urzędnika, małżonków oraz ich świadków.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 402

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top