Urząd Stanu Cywilnego Regnów

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Regnów 96-232, woj. łódzkie
Regnów 95
tel.: 46 813 16 23
http://www.ugregnow.pl
ugregnow@pro.onet.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Regnów
Nupturienci zamierzający zawrzeć małżeństwo zobowiązani są do przedstawienia dokumentów stwierdzających tożsamość, przedstawienia skróconego odpisu aktu urodzenia, złożenie pisemnego zapewnienia, iż nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wnieść opłatę skarbową wynoszącą 84 zł. Zawarcie małżeństwa może nastąpić nie wcześniej niż miesiąc po złożeniu tych dokumentów. Aby uzyskać zgodę kierownika urzędu na tzw. Ślub w plenerze trzeba wybrać miejsce ceremonii spełniające wymogi bezpieczeństwa i podniosłości ślubu oraz dokonać opłaty 1000 zł. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Regnowie mieszczącym się pod numerem 95 narzeczeni mogą uzyskać wszelkie informację oraz dopełnić wymagane formalności od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 367

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top