Urząd Stanu Cywilnego Świnice Warckie

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Świnice Warckie 99-140, woj. łódzkie
ul. Szkolna 1
tel.: 63 288 10 96
http://www.swinicewarckie.com.pl
urzadswinice.w@wp.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Świnice Warckie
Na spotkanie z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Świnicach Warckich, który mieści się na ulicy Szkolnej 1, należy przygotować ważne dowody tożsamości oraz akty urodzenia. Urzędnik spisuje dane nupturientów oraz świadków, przeprowadzana jest też rozmowa, która ma ocenić, czy nie ma między nupturientami prawnych przeszkód do zawarcia małżeństwa. Następnie ustalana jest data i miejsce ceremonii, wskazywani świadkowie i nazwsiko, jakie przyjmą po ślubie młodzi i ich dzieci. Za sporządzenie aktu małżeństwa pobierana jest opłata 84 zł. Jeśli narzeczeni planują ślub w innym miejscu niż sala ślubów, np.: ślub w plenerze, należy ponieść dodatkowy koszt 1000 zł i uzyskać zgodę urzędu. Ślub cywilny trwa od 15 do 30 minut, narzeczeni i świadkowie powinni mieć ze sobą dowody osobiste o pojawić się 10 minut wcześniej n miejscu ceremonii.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 505

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top