Urząd Stanu Cywilnego Grabica

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Grabica 97-306, woj. łódzkie
Grabica 66
tel.: 44 616 11 25 wew. 27
http://www.gminagrabica.pl
urzadgminy@grabica.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Grabica
Zgodnie z procedurami narzeczeni powinni udać się do Urzędu Stanu Cywilnego nie później niż miesiąc i jeden dzień przed planowaną datą ślubu. Wymagana jest obecność obojga narzeczonych. Podczas wizyty należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport. Rozwodnicy, wdowcy, cudzoziemcy oraz niepełnoletnie kobiety, które ukończyły 16 lat, muszą okazać dodatkowe dokumenty. W trakcie rozmowy z urzędnikiem ustala się datę oraz miejsce ceremonii, dane świadków, a także nazwisko, jakie będą nosić małżonkowie i ich dzieci. Urzędnik sporządzi także oświadczenie o braku prawnych przeciwwskazać do zawarcia małżeństwa. Ceremonia zaślubin odbywa się w budynku Urzędu lub w innym miejscu, o ile para młoda wcześniej złożyła stosowny wniosek i uiściła stosowną opłatę. Kwadrans przed uroczystością spisuje się ostatni protokół, więc para młoda i świadkowie musza mieć przygotowane dowody tożsamości

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 515

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top