Urząd Stanu Cywilnego Poświętne

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Poświętne 26-315, woj. łódzkie
ul. Akacjowa 4
tel.: 44 756 40 33
http://www.poswietne.pl
usc@poswietne.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Poświętne
Należy je zacząć od podjęcia decyzji o terminie i miejscu ślubu. Ślub poza urzędem, powinien być jak najwcześniej zgłoszony kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego, ze względów organizacyjnych urzędu. W Gminie Poświętne, woj.łódzkie sprawy związane z zawarciem związku małżeńskiego uregulujecie pod adresem Akacjowa 4. Złożenie zaświadczenia o braku okoliczności stojących na przeszkodzie małżeństwu, powinno nastąpić najpóźniej 31 dni przed datą ślubu. Do zaświadczenia należy dołączyć także akty urodzenia, pokwitowanie opłat skarbowych oraz okazać dowody osobiste. Są to niezbędne do sporządzenia protokołu i aktu małżeństwa dane. W dniu ceremonii narzeczeczonym muszą towarzyszyć świadkowie posiadający ważne dokumenty tożsamości.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 408

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top