Urząd Stanu Cywilnego Warta

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Warta 98-290, woj. łódzkie
Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
tel.: 43 829 40 01
http://www.gimwarta.pl
gmina@gimwarta.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Warta
W malowniczej, łodzkiej Warcie urząd ten mieści się pod adresem Rynek im. Wł. St. Reymonta 1. Nupturienci zamierzający zawrzeć związek małżeński muszą osobiście zgłosić ten fakt kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego przynajmniej miesiąc i jeden dzień przed planowanym dniem ślubu. Podczas załatwiania formalności niezbędne będą dowody tożsamosći i akty urodzenia. Nupturienci muszą też złożyć pisemne zapewnienie, że nie znane są im przeszkody prawne uniemożliwiające wstąpienie w związek małżeński. Ważną kwestią jest miejsce ceremonii. Od 2015 roku ślub cywilny może odbyć się poza salą ślubów, np. w plenerze lub wynajętym lokalu, miejsce to musi być bezpieczne i godne. Koszty jakie para musi ponieść to 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa, 1000 zł za ślub cywilny poza USC, tradycyjna ceremonia w sali ślubów nie podlega opłacie.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 937

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top