Urząd Stanu Cywilnego Bielawy

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Bielawy 99-423, woj. łódzkie
ul. Garbarska 11
tel.: 46 838 26 95
http://www.bielawy.bipst.pl
ugbielawy@lodz.home.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Bielawy
Może się on odbyć w dowolnym miejscu, na wniosek pary młodej i za odpowiednią opłatą skarbową. Załatwienie formalności musi się rozpocząć się nie później niż 31 dni przed planowanym ślubem. Należy zaopatrzyć się w dokumenty tożsamości na ten czas. Podczas wizyty w USC pracownik zapyta o stan cywilny przyszłych małżonków oraz przeprowadzi krótką rozmowę, by uznać czy nie ma przeciwwskazań do małżeństwa. Udzielenie ślubu poza miejscem USC wiąże się z dodatkową opłatą i wymaga zgody kierownika danego Urzędu. By ją uzyskać lokalizacja musi być bezpieczna dla uczestników i odpowiednio elegancka, jak na tego typu wydarzenie. W dniu zawarcia związku małżeńskiego młodzi i świadkowie powinni stawić się 15 minut wcześniej z dokumentami tożsamości by wypełnić protokoły, a następnie złożyć przysięgę ślubną. Po jej zakończeniu otrzymają odpis aktu małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 424

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top