Urząd Stanu Cywilnego Rawa Mazowiecka

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Rawa Mazowiecka 96-200, woj. łódzkie
Plac Marszałka J. Piłsudskiego 5
tel.: 46 814 47 79
http://www.rawamazowiecka.pl
um@rawamazowiecka.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Rawa Mazowiecka
Decydując się na ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rawie Mazowieckiej nupturienci powinni udać się na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 i wraz z kierownikiem USC ustalić termin ślubu, co najmniej 31 dni od dnia dostarczenia dokumentów. Osoby zamierzająca zawrzeć małżeństwo są zobowiązane: złożyć pisemne zapewnienie, o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, przedstawić dowód osobisty, przedłożyć odpis skróconego aktu urodzenia. W przypadku wdów/wdowców – przedłożyć odpis skróconego aktu zgonu współmałżonka. Z kolei, gdy dotyczy to osoby rozwiedzionej skrócony odpis aktu małżeństwa poprzedniego z adnotacją o rozwodzie. Ponadto narzeczeni powinni uiścić opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa wynoszącą 84 złote.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 889

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top