Urząd Stanu Cywilnego Siemkowice

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Siemkowice 98-354, woj. łódzkie
Plac XXX-lecia PRL 1
tel.: 43 841 72 69
http://www.gminasiemkowice.pl
ug.siemkowice@post.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Siemkowice
Urząd Stanu Cywilnego w Siemkowicach zlokalizowany jest przy Placu XXX-lecia PRL 1. Sprawy związane z zawarciem małżeństwa obsługuje kierownik USC codziennie, w godzinach 7-15. Przyjmuje on od nupturientów potrzebne do sporządzenia aktu małżeństwa dokumenty oraz informację o zmianie nazwiska. Dokument ten jest istotą zawarcia związku małżeńskiego, w dniu ceremonii swoje podpisy składają na nim narzeczeni, kierownik USC oraz dwóch świadków. Wybór świadków to indywidualna kwestia przyszłych małżonków, jedynym wymogiem wobec nich jest posiadanie ważnego dowodu osobistego oraz posługiwanie się językiem polskim (lub obecność tłumacza przysięgłego). Koszty jakie generuje ślub cywilny to głównie opłaty skarbowe za wydanie dokumentów lub skrócenie czasu oczekiwania. Dodatkowa wymagana jest w przypadku ceremonii poza USC (1000 zł).
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 606

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top