Urząd Stanu Cywilnego Biała Druga

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Biała Druga 98-350, woj. łódzkie
Druga 4B
tel.: 43 841 90 90 wew. 29
http://www.biala.finn.pl/
sekretariat@biala.finn.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Biała Druga
Uroczystość może odbyć się w Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie całego kraju, jak również w dowolnie zaproponowanym miejscu, w porozumieniu z najbliższym USC. Należy jednak pamiętać, że miejsce to powinno mieć charakter odpowiednio dostojny i spełniać wymogi bezpieczeństwa uczestników. Formalności należy dopełnić z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem aniżeli wyznaczona data ślubu. Wówczas wymagane jest przedłożenie dokumentów w postaci paszportu lub dowodu osobistego. W trakcie krótkiej rozmowy urzędnik USC przeprowadza wywiad celem eliminacji ewentualnych przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. W dniu ceremonii młoda para oraz świadkowie powinni stawić się odpowiednio wcześniej z niezbędnymi dokumentami, aby wypełnić protokoły. Po powiedzeniu przysłowiowego „TAK” małżonkowie otrzymają odpis aktu ślubu, który jest w świetle prawa dokumentem potwierdzającym związek.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 430

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top