Urząd Stanu Cywilnego Łęki Szlacheckie

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Łęki Szlacheckie 97-352, woj. łódzkie
Łęki Szlacheckie 13D
tel.: 44 787 53 25
http://www.lekiszlacheckie.pl
sekretariat@lekiszlacheckie.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Łęki Szlacheckie
W celu zawarcia związku małżeńskiego, można zgłosić się do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego nie później niż trzydzieści jeden dni przed planowaną daną ceremonii. Podczas pierwszej wizyty, należy przygotować podtawowe dokumenty, którymi są dowód tożsamości oraz skrócony akt urodzenia. Osoby chcące zawrzeć związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego muszą być pełnoletnie lub posiadać odpowiednie zaświadczenia, nie mogą także trwać w innym związku małżeńskim. Jeśli jeden z parterów jest obcokrajowcem, powinien złożyć dodatkowe dokumenty takie jak paszport lub karta pobytu. Wszelkie inne okoliczności, takie jak np. śmierć małżonka także powinny być poświadczone. Jeśli wszystkie formalności zostały potwierdzone, kolejną wizytą w urzędzie jest dzień ślubu.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 391

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top