Urząd Stanu Cywilnego Widawa

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Widawa 98-170, woj. łódzkie
ul. Rynek Kościuszki 10
tel.: 43 672 10 34
http://www.bip.widawa.pl/
poczta@widawa.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Widawa
Podczas zgłaszania zamiaru wstąpienia w związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10, narzeczeni muszą przygotować ważne dowody osobiste oraz akty urodzenia. Kierownik USC przeprowadza wywiad, który ustala, czy między nupturientami nie istnieją prawne przeszkody do zawarcia małżeństwa. Następnie uzgodniona zostaje data i miejsce ślubu cywilnego. Jeśli jest on planowany poza budynkiem USC, młodzi muszą liczyć się z dodatkową opłatą 1000 zł. Ponadto narzeczeni muszą podjąć decyzje dotyczące dwóch świadków i przyszłego nazwiska. Dane te zamieszcza się w akcie małżeństwa, który jest potwierdzeniem zawartego związku i podlega opłacie skarbowej 84 zł. Ceremonia ślubu trwa około 30 minut. Urzędnik odczytuje prawa i obowiązki małżeńskie, składane jest oświadczenie (przysięga) oraz podpisywany akt ślubu.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 807

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top