Urząd Stanu Cywilnego Nowe Ostrowy

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Nowe Ostrowy 99-350, woj. łódzkie
Ostrowy 80
tel.: 24 356 14 01
http://www.noweostrowy.pl
sekretariat@noweostrowy.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Nowe Ostrowy
Przed ślubem cywilnym konieczna jest osobista wizyta narzeczonych w Urzędzie STanu Cywilnego w Nowych Ostrowach 80, w godzinach pracy urzędu. Para powinna posiadać dokumenty wymagane do zawarcia ślubu cywilnego: panna i kawaler - dowód osobisty, skrócone akty urodzenia, rozwodnicy - dowód osobisty, odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, wdowcy - dowód osobisty, skrócone akty urodzenia, odpis aktu zgonu małżonka. Obowiązkowe jest także dokonanie opłat skarbowych, m.in. za sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł). Ceremonia ślubu wymaga uroczystej formy, dlatego powinna odbyć się w sali ślubów USC lub innym, godnym miejscu, jeśli takie życzenie mają nupturienci. Zawarcie związku małżeńskiego to nie tylko podpisanie oświadczenia, ale także przysięga składana w obecności urzędnika, dwóch świadków oraz zaproszonych gości. Uroczystość trwa około 30 minut.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 418

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top