Urząd Stanu Cywilnego Godzianów

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Godzianów 96-126, woj. łódzkie
ul.Klonowa 5
tel.: 46 831 11 20 wew. 23
http://www.godzianow.pl
gmina@godzianow.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Godzianów
Wizyta w Urzędzie nie powinna się odbyć zbyt wcześnie ani zbyt późno. Według ustawy powinna wypaść nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 31 dni przed datą ślubu. Dokumentem pozwalającym na dopełnienie wszystkich urzędowych formalności jest dowód osobisty lub ważny paszport. Osoby po rozwodzie, wdowcy, cudzoziemcy i kobiety między 16 a 18 rokiem życia będą potrzebowali dodatkowych zaświadczeń. Podczas spotkania z pracownikiem Urzędu ustalany będzie termin oraz miejsce uroczystości. Narzeczeni składają także deklarację dotyczącą nazwiska przyjmowanego po ślubie. Pod koniec urzędnik sporządza dokument, poświadczający brak przeciwwskazań dotyczących zawarcia małżeństwa. Uiszczenie wymaganej opłaty skarbowej jest ostatnim etapem przedślubnych formalności. W dniu ślubu para młoda i świadkowie proszeni są o wcześniejsze przybycie na miejsce uroczystości, by spisać ostatni protokół. Po uroczystości prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Stanu Cywilnego, nowożeńcy otrzymają odpis aktu zawarcia małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 492

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top